Potkukelkkailun kilpailusäännöt

Rules for Kicksled World Championship Race


Kilpailu käydään ennalta merkityllä ja tarkasti mitatulla reitillä jäällä tai maastossa.

Rata tulee käsitellä mahdollisimman nopeaksi Potkukelkkailla.

Radan käsittely kilpailussa kielletty, irtoaineksen poisto kuitenkin sallittu.

Kilpailumatkoina pyrittäköön järjestämään 200m, (500m, 1000m), maili (1609m), 2000m, 10 000m, (1h), maraton (42,195 km) tai 100 km, (24h). Potkutrialthonissa hiihdon (vapaa tyyli), juoksun ja Potkukelkkailun matkojen suhteen tulee olla 1 - 1- 1,5.

Etenemistapa on juosten tai Potkien, kelkan kanssa koko matka. Potkimiseksi katsotaan tässä suoritus, jossa toinen jalka työntää suoraan alustasta vauhtia toisen jalan ollessa kelkassa.

Luistelutyyppinen Potku, purjevoima, mekaaniset välitykset tai moottorit eivät kuulu lajiin.

Lähdössä kelkan ja kilpailijan on oltava kokonaan lähtöviivan takana.

Lähettäjän tulee toimia kuten yleisurheilussa.

Lähtötelineet kielletään kaikilla kilpailumatkoilla.

10§

Lähtö on sallittu vain potkien.

11§

Maaliintuloksi katsotaan hetki, jolloin kelkkailijan rinta leikkaa maalilinjan. Maalissa kelkkailijan on oltava kiinteässä kontaktissa kelkkaan.

12§

Kanssakilpailijoiden tahallinen estäminen on kielletty.

13§

Dopingin käyttö on kielletty.

14§

Vain samaan kilpailuun osallistuvaa ja samalla kierroksella olevaa ja vain Potkukelkkailijaa saa peesata.

15§

Jalasten lämmittäminen kielletty.

16§

Potkunoteerausten ennätyskelpoisuuden lisäedellytykset:
  1. 200m:llä myötätuulta saa olla enintään 2m/s tuulimittarilla mitaten.
  2. Yli 200 m:n matkoilla lähdön ja maalin etäisyys toisistaan voi olla enintään 20% ennätysmatkasta.
  3. Lähdön ja maalin tulee olla samalla korkeudella merenpinnasta mitattuna.
  4. Kilpailumatkanmittaustapa ja -tarkkuus on selvitettävä Potkukelkkailuliiton hallituksen edustajalle.
  5. Ennätykset vahvistaa Potkukelkkailuliiton hallitus.

17§

Välinerikon sattuessa on yksi kelkanvaihto kilpailussa sallittu. Liukuanturit tai jalakset saa vaihtaa kerran. Liukupinnan voitelu on sallittu.

18§

Kilpailunumeron tulee näkyä ainakin eteenpäin.

29§

Pakkasrajaa ei tunneta.

20§

Kilpailuradalla oleva vesi, lumi, loska, suola tai hiekka eivät estä kilpailemista.

21§

Potkukelkan kehittämistä mahdollisimman nopeaksi kilpailuvälineeksi ei tule rajoittaa.

22§

Tulkintaa vaativissa tilanteissa ratkaisun tekee kilpailunjohtaja. Päätöksestä voi valittaa ennaltamäärätylle tuomaristolle, joka tekee lopullisen päätöksen.

23§

Kilpailuvälineen kehitystä ei tule rajoittaa.

24§

Potku-urheilutapahtumissa noudatettakoon rehtiä Potkukelkkailuhenkeä.

25§

Muutokset näihin sääntöihin tehtäköön potkukelkkailuseurojen ja kansainvälisen potkukelkkailuliiton yhteistyönä.

26§

Kilpailijat kilpailevat omalla vastuullaan. 

Rules for Kicksled World Championship Race in Multia


Compiled by Technical Committee of International Kicksled Federation (IKF) incorporated into International Kicksled and Scooter Association (IKSA)

Chairman Antti Lehtinen (antleht@cc.jyu.fi)

Last modified 12-Feb-1999

English translation Esa Mononen

Revision for IKSA Esa Mononen 13-Apr-2002

This draft rule sheet shall be applied in all races approved by IKSA until superseded.

The race will be held on a premarked and accurately measured course on ice or in terrain.

The course should be premanipulated so that it is as fast as possible for kicksledding.

Manupulation of the course during the race is not allowed. However, removing loose materials is allowed.

The organizers should aspire to arrange races on distances 200m, (500m, 1000m), English Mile (1609m), 2000m, 10 000m, Swedish Mile (10678m), (1h), marathon (42,195 km) or 100 km, (24h).

In kicksled triathlon the ratio of distances between cross-country skiing (free style) running and kicksledding should be 1-1-1,5.

The manner of getting forward is running or kicking the whole distance with the sled. Kicking is here defined as an effort in which one foot pushes away from the ground while the other foot is on the sled.

A skating-style kick, sails, mechanical power transmission or motors do not belong in the kicksled sport.

In the start the kicksled as well as the athlete must completely reside behind the line.

The startman should act like in track&field events.

No starting blocks are allowed.

10§

Only kicking start is allowed.

11§

The athlete finishes the race at the moment when one's breast crosses the line. When finishing one has to be in fixed contact with the sled.

12§

Deliberate obstruction of fellow competitors is forbidden.

13§

Use of doping is forbidden.

14§

One may pace only a fellow kicksledder who participates in the same event and is on the same lap.

15§

Warming up runners is forbidden.

16§

Additional prerequisites for validity of kicksledding records. On 200 m there may be at most 2 m/s tailwind measured with a wind meter.

On distances longer than 200 m the distance between the start and finish points may not be longer than 20 % of the race distance.

The start and the finish must be located at same altitude measured from sea level.

The method and accuracy of distance measurement must be explained to the representative of IKSA.

Records have to be ratified by IKSA.

17§

In case of malfunction a competitor is permitted to change the sled or the runners once during a race. It is allowed to lubricate the gliding surfaces.

18§

The starting number must be visible at least to the front.

19§

Cancelling races because of cold weather is not approved.

20§

Water, snow, sleet or sand on the course do not prohibit racing.

21§

There should be no restrictions on developing as fast racing kicksleds as possible.

22§

The race leader makes the decision in disputes for which no unambiguous solution can be found in these rules. The decision can be submitted to the competition jury, which is nominated by the race leader.

In case of prevailing dispute the final decision can be made by IKSA.

23§

In kicksled events all participants ought to follow fair kicksled spirit.

24§

Modifications for these rules ought to be made jointly by local kicksled organisations and IKSA.

25§

The competitors take part in races at their own risk.