Miksi Viktor Balckin muistoksi potkukelkkaillaan ?

Ruotsalainen kenraalimajuri ja voimistelunopettaja Viktor Balck (1844 - 1928) on yksi merkittävimmistä pohjoismaisista urheiluvaikuttajista. Hän toi olympialiikkeen Skandinaviaan 1800-luvun lopulla. Balck toimi v.1907-09 Gymnastiska Centralinstitutetin johtajana. Hänen muistelmansa Minnen on julkaistu v. 1929-31. Urheilumiehenä Balck oli ihailtavan monipuolinen ja ennakkoluuloton.

Balck jonka mielestä potkukelkkailu oli aito ruotsalainen talviurheilulaji piti potkukelkkailusta erityisesti sen vuoksi, että hän upseerina katsoi siitä olevan hiihdon tavoin hyötyä sotilaskasvatuksessa. Balck oli vakuuttunut potkukelkkailun fyysistä kuntoa kohottavasta vaikutuksesta.

Stockholms Sparkstöttingklubb perustettiin jo vuonna 1888.

Viktor Balckin innokas julistus potkukelkkailun edistämiseksi levisi pian Suomeenkin ja Suomeen perustettiinkin useita potkukelkkailuseuroja. Balckilla oli Suomeen hyvät kontaktit ja hän tunsi hyvin Suomen  urheiluelämää, joka noihin aikoihin, 1800-luvun loppupuolella, alkoi selkeästi etsiä järjestömuotoja.

Viktor Balck oli yksi kansainvälisen olympiakomitean perustajajäsenistä ja hän toimi useita vuosikymmeniä kansainvälisessä olympiakomiteassa. Oli pitkälti hänen ansiotaan että Tukholma sai vuoden 1912 olympialaiset järjestettäväkseen.

Balckin merkittävimmät potkukelkkailua edistäneet urheiluteokset Illustrerad idrottsbok  ja Illustreradt bibliotek för idrott julkaistiin v. 1886- 88. Balck oli monipuolinen urheilumies ja myös innokas talviurheilun ja potkukelkkailun kannattaja ja tämän vuoksi nykyaikaiset potkukelkkailua rakastavat harrastajat kilpailevat hänen muistokseen 100km:n matkalla. 100km:n matkalla halutaan myös muistaa 1800-luvun pitkänmatkan potkukelkkailukilpailuihin osallistuneita potkukelkkailijoita.

On hienoa että vuosisadan takaa löytyy vaikutusvaltaisia potkukelkkailun puolestapuhujia. Jo yli 100 vuotta sitten potkukelkkailijat nauttivat samoista elementeistä kuin tänä päivänä. Kilpailijat, välineet ja valmennus ovat muuttuneet, mutta potkukelkkailun hienoimmat lajipiirteet ovat yhä jäällä ja maastossa viilettäminen ja potkun magiikasta nauttiminen luontoarvoja unohtamatta.

Vaikka potkukelkkailulla on vankat historialliset juuret Ruotsissa on moderni potkukelkkailu lajina kehittynyt Suomessa nykyiseen muotoonsa vasta yli  60 vuotta Balckin kuoleman jälkeen. Vuosisadan alun kilpapotkukelkkailu kuoli samoihin aikoihin kuin Viktor Balck. On  siis luonnollista että juuri suomalaiset potkukelkkailevat Viktor Balckin muistoksi. Viktor Balckin muistosatanen on potkittu vuodesta 1991 alkaen yhteensä 11 kertaa joista 10 kertaa Kuopiossa Kallaveden jäällä. Vuonna 1993 tapahtuma järjestettiin Pitkäjärven jäällä Espoossa. Viktor Balckin muistokilpailu on potkukelkkailukilpailujen moderni klassikko ja ehkä kaikkein arvostetuin kilpailu potkukelkkailuaktiivien keskuudessa. Kolmena viime vuonna kilpailulla on ollut myös 100km:n SM-arvo.

Kaikki kuntoilijat ovat myös tervetulleita testaamaan omia rajojaan!!!

Olen kerännyt muutamia Viktor Balckia käsitteleviä leikkeitä  suomeksi, ruotsiksi  ja englanniksi sekä linkkejä. Olkaa hyvä ja tutustukaa!

Ville Vickholm

Ruotsalaisen urheiluliikkeen isä - Viktor Gustaf Balck (1844-1928)

Viktor BalckUrheilu ilman kilpailua on kuolema. Kilpailu on elämä."

Nämä sanat lausui Viktor Balck, jota yleisesti kutsutaan Ruotsin urheilun isäksi. Hän on yksi Ruotsin urheiluhistorian suurista nimistä.

Synnyinpaikkakunta Karlskrona  innosti Balckia ulkoilmaelämään ja varsinkin vesillä liikkumiseen. Neljän merilläolovuoden jälkeen hän pääsi Tukholman kadettikouluun Karlsbergiin. Siellä hän innostui eniten miekkailusta ja voimistelusta. Merimiesupseerin uran asemasta hänestä tulikin jalkaväen upseeri. Vuonna 1891  Balck jätti armeijan. Tuolloin hän oli saavuttanut kapteenin arvon. 1914 hän saavutti kenraalimajurin arvon. Armeijan koulutuksessa v. 1866-68 Balck suoritti kuninkaallisen voimisteluinstituutin (Kungliga gymnastiska centralinstitutet) (GCI) jossa hän sittemmin vuosina 1872-1909  opettajana. Kahtena viimeisenä vuonna hän toimi opinahjon rehtorina.

Balck oli monipuolinen kuntoilija. Hänen suosikkilajejaan olivat mm. voimistelu, miekkailu, purjehdus, uinti, luistelu ja hiihto. Hän pyrki tekemään voimisteluharrastuksen houkuttelevammaksi nuorisolle. Hän pyrki  pääsemään eroon vanhoista jähmettyneistä ja urautuneista toimintamuodoista. Hän keräsi  joukon voimistelusta kiinnostuneita tukholmalaisnuoria ja perusti voimisteluseuran Stockholms Gymnastikförening v. 1875. Tämän seuran kanssa hän sitten kiersi pitämässä näytöksiä sekä Ruotsissa että ulkomailla. Ryhmän esimerkki antoi vauhtia vapaaehtoisen voimisteluliikkeen (urheiluseuratoiminnan) synnylle.

Balckin aloitteesta syntyi lukuisia urheiluseuroja. Hän on ollut kantavana voimana mm. Tukholman soutuseurassa (Stockholms Roddförening), Ruotsin urheilunedistämisen keskusjärjestössä (Sveriges Centralförening för idrottens främjande), Ruotsin voimistelu- ja urheiluseurojen keskusjärjestössä (Svenska gymnastik- och idrottsföreningars riksförbund). Kansainvälisten arvokkaiden kontaktiensa ja kokemustensa ansiosta hänet valittiin 23. kesäkuuta v.1894 ensimmäisenä ruotsalaisena vastaperustettuun kansainväliseen olympiakomiteaan. Balck oli yksi päävastuullisista Tukholman Olympiakisojen järjestäjistä v. 1912. Ruotsin olympiakomitean varapuheenjohtajana hän toimi koko loppuelämänsä vuodesta 1913 vuoteen 1928. Myös Pohjoismaiset talviurheilukisat Nordiska Spelen olivat pitkälti  Viktor Balckin käsialaa. Kisat järjestettiin yhteensä kuusi kertaa vuodesta 1901 vuoteen 1926. Pohjoismaisissa kisoissa potkukelkkailu oli mukana yhtenä tärkeimmistä urheilulajeista.

Urheiluareenojen lisäksi  Balck toi ideansa esiin lukuisissa esitelmissä, puheissa ja kirjoituksissa.   1886-1888 ilmestyi "Illustrerad idrottsbok" kolmena niteenä. Teos oli kokonaan hänen tuotantoaan. Kuvituksen teoksessa oli monipuolinen ja suurilta osin  Bruno Liljeforsin. Liljefors oli yksi parhaista voimistelijoista tukholmalaisseurassa Stockholms gymnastikförening.

"Voimistelu on urheilun perusta. Voimistelusta pitää aloittaa, voimisteluun pitää palata".

Näin Balck teki yhteenvetonsa elämänsä viimeisenä vuotena  suhteestaan voimisteluun ja urheiluun. Näillä ajatuksilla hän pyrki koko elämänsä ajan tähdentämään kuinka voimistelu ja urheilu täydentävät toinen toisiaan.

"Med gymnastik skall man börja, till gymnastik skall man återvända."

Loppukommenttina voidaan todeta että idea on poiminut kaikkien aikojen suurimman potkukelkkailijan Hannu Vierikon,  joka  11 vuotta oli voittamaton potkukelkkailussa. Hannu Vierikko harrasti nuorena telinevoimistelua, hän omaa laajan liikevaraston ja  on näin ollen ilmiömäinen tekniikkataituri potkukelkkailussa ja potkulautailussa.

Ruotsinkielinen alkuperäisartikkeli löytyy

Den svenska artikeln finns på

http://www.utb.mjolby.se/lagmansskolan/itis/Idrott/Balck.htm

Balck, Viktor Gustaf

militär, idrottsman. Född i Karlskrona d. 25 april 1844. Föräldrar: Handlanden i Karlskrona Anders Gustaf Balck och Carolina Catharina Hagström. B. var först sjöman och antogs efter examen 1861 till kadett vid krigsakademien å Karlberg. Han fick där lust för militära öfningar och bestämde sig att bli landkadett. B. blef 1866 underlöjtnant vid Nerikes regemente, 1875 löjtnant och 1884 kapten. 1887 utnämndes han till öfverlärare vid Gymnastiska centralinstitutet, tog 1891 afsked från regementet med tillstånd att kvarstå i reserven, blef 1894 major och 1900 öfverstelöjtnant i armén.

B. har på det grundligaste studerat gymnastik, fäktning och ridning. Han har tjänstgjort som gymnastiklärare vid flera läroverk i Stockholm. 1875 stiftade han Stockholms gymnastikförening och 1878 Stockholms gymnastik- och fäktklubb. Han har för öfrigt varit den kanske mest drifvande kraften i afseende å hufvudstadens öfriga idrottsföreningar; antingen det gällt rodd, skridskoåkning, skidlöpning, vapenöfningar eller fria lekar har B. ständigt gått i spetsen, instruerat och anordnat täflingar.

B. har i utlandet hemburit segrar åt den svenska gymnastiken, när han med välöfvade afdelningar uppträdt vid gymnastikfester i Bruxelles 1887 och 1880, London 1880 och 1889, Köpenhamn 1880 och Paris 1889 och 1900.

1881 uppsatte han Tidning för idrott och utgaf 1886--88 Illustrerad idrottsbok. Han har dessutom skrifvit korrespondensartiklar till tidningar samt hållit många föredrag, bl. a. för att befrämja »Svenska gymnastikförbundet».

Gift 1883 med Anna Christina Forsberg.

http://www.lysator.liu.se/runeberg/sbh/balckvik.html

Suomi olympialiikkeessä

Suomen olympiahistoria juontaa juurensa kauempaa kuin yleensä on ollut tapana esittää. Voidaan melkein väittää, että Suomi voimisteltiin maailmankartalle ennen kuin Hannes Kolehmainen juoksi maamme sinne.

Suomen taival olympialiikkeeseen kulki Ruotsin kautta. Kun paroni Pierre de Coubertin ryhtyi muovaamaan nykyaikaisia olympiakisoja, hänen tärkein yhteyshenkilönsä Pohjoismaissa oli Ruotsin urheilun voimahahmo Viktor Balck. Balck oli ystävystynyt suomalaisten voimistelujohtajien kanssa 1880- ja 1890-luvun voimistelujuhlilla ja halusi, että myös Suomesta kutsuttaisiin edustajia vuoden 1894 Pariisin kongressiin, jossa perustettiin Kansainvälinen Olympiakomitea. Kutsuja ei tullut tähän tilaisuuteen, mutta ensimmäisiin nykyaikaisiin olympiakisoihin Ateenassa 1896 saivat kutsun sekä Helsingfors Gymnastikklubb että Helsingfors Roddklubb. Kummastakaan ei kuitenkaan lähetetty edustajaa kisoihin. Kolmet ensimmäiset olympiakisat (Ateena 1896, Pariisi 1900 ja Saint Louis 1904) menivätkin Suomelta ohi lähes huomaamatta.

Ateenassa 1906 pidettäviin olympialaisiin välikisoihin Suomesta lähti neljän miehen joukkue yksityisellä ja seurojen järjestämällä tuella. Vastaperustettu SVUL ei ehtinyt mukaan valmisteluihin. Pienestä joukkueesta löytyi silti kaksi olympiavoittajaa: Verner Weckman voitti painissa ja Verner Järvinen antiikin kiekonheitossa. Suomalaisten menestys herätti varmasti jonkinlaista huomiota: Suomi oli nostanut itsensä maailman ”urheilukansojen” joukkoon.

Tulos saattoi myötävaikuttaa siihen, että Viktor Balck ja hänen maanmiehensä Clarence von Rosen KOK:n istunnossa Haagissa 1907 ehdottivat, että järjestö valitsisi edustajan myös Suomeen. Venäläisten edustajien vastustuksesta huolimatta Reinhold von Willebrand hyväksyttiin Lontoossa 1908 KOK:n edustajaksi Suomessa. Sillä välin oli myös ehditty perustaa Suomen olympialainen komitea 2.12.1907 ja sen puheenjohtajaksi valita juuri von Willebrand. Varakkaana vapaaherrana, jolla oli sekä varaa että tilaisuuksia matkustaa ja joka myös omasi monipuolisen kielitaidon, hän sopi oivallisesti Coubertinin arvokkaaseen klubiin.

http://www.noc.fi/olympiahistoria/suomalaisten_historia/?NDD=1

Nordic Games

Sweden’s Central Association for the Promotion of Sports (CF) had been  founded in 1897. In 1899 the group decided to hold the first “Nordic Games” in 1901,  a wintertime festival of sports.

The CF consisted of numerous military officers and some of the elite in Swedish society.  An especially prominent figure to the history of the games was Viktor Balck,  a military officer and one of the original five founding members of the IOC.  Balck helped organize the Nordic Games for almost 30 years.

The Swedish Tourist Association helped to promote the first games, with the hope of increasing tourism from the publicity of the games.

The games were international, though the vast majority of participants were Swedish.  The Swedes did not want the Nordic Games confused with the Olympic Games, and at times the Nordic Games organizers were completely against Swedish participation in the Winter Olympics.

The games were able to survive during the first World War, but circumstances after the war led to the last Nordic Games being organized in 1926. 

Viktor Balck died in 1928 and much of the organizational impetus died with him.

A lack of snow contributed to the game’s cancellation in 1930.

Though games were planned in 1934 and 1942,  the worldwide depression of the 1930’s, the growing success of the Winter Olympic Games and the events of WWII ended the Nordic Games.

http://www.internationalgames.net/nordic.htm

Det var Viktor Balck- fadern av svensk idrott- som genom sin avgörande insats i den Internationella Olympiska Kommittén säkrade de femte Olympiska spelen 1912 till Sverige och Stockholm.

http://www.dngalan.com/sv/stadion.html

It was Victor Balck - the father of Swedish sports - who through his determined appearance in the International Olympic Committee, secured the fifth Olympic Games in 1912 to Sweden and Stockholm.

http://www.dngalan.com/eng/stadion.html

OS 1896

De första olympiska spelen hölls i Athen år 1896. Det ägde inte rum i gamla olympia. Arrangemanget ägde rum i 10 dagar. 13 nationer med totalt 285 idrottsmän deltog. Endast män tävlade. De olika grenarna var friidrott, brottning, cykel, fäktning, skytte, simning, rodd, tennis, tyngdlyftning och gymnastik. 197 st. av deltagarna var greker så de tog nästan alla medaljer. Det var endast ett par amerikanska studenter som dominerade friidrotten. Danmark blev den bästa nordiska nation att ta en medalj genom en medalj i tyngdlyftning. 2 Svenskar deltog i olympiaden, Victor Balck och Henrik Sjöberg. Viktor Balck var med som officiell representant för Sverige och Henrik Sjöberg var höjdhoppare, han hoppade 1,70 meter högt. Det fanns inga fasta regler så det uppstod vissa missförstånd och många protester lämnades in.

http://www.utb.mjolby.se/lagmansskolan/itis/Idrott/OS.htm

Members of the IOC

Original members in 1894, elected at the Sorbonne Congress (1st IOC Congress): (Bulletin du CI, 1 nr 1, July 1894)

http://users.skynet.be/hermandw/olymp/iocmbrs.html

In the 1870es, many sports were introduced into Sweden, due to the activity of the 'father of Swedish sport', VICTOR BALCK.

http://www.zum.de/whkmla/region/scandinavia/swe186490.html

The Athletic Movement started under the 1870's and 1880's. The movement originated from a British model and young people who had visited Britain spread the ideas of the sports.
British instructors were sent to Sweden to start an Athletic Movement. The most eminent instructor was a former Swedish officer, Victor Balck. He organised competitions at "Sanna hed" outside of Örebro and these competitions have become famous in Swedish sports history. The leaders of the Athletic Movement were often both officers and gymnastic directors.

http://www.utb.boras.se/uk/se/projekt/history/articles/major/major2.htm

Members of the International Olympic Committee (standing left to right) Willibald Gebhardt the IOC Germany, Jiri Guth-Jarkovsky the IOC Bohemia, Ferenc Kemeny the IOC Hungary, Victor Balck the IOC Sweden. (Sitting left to right) Baron Pierre de Coubertin, Secretary General of the IOC and Demetrius Vikelas the President of the IOC. Taken during the 1896 Olympic Games in Athens, Greece.
IOC/Olympic Museum /Allsport

http://www.rediff.com/sports/2000/aug/29slide2.htm

Muita linkkejä:

Övriga länkar:

Other links: